Disclaimer

Het Shantykoor Scheveningen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade door de inhoud cq. informatie op deze website
Afbeeldingen: Shantykoor Scheveningen heeft geprobeerd alle rechthebbenden te achterhalen en in te lichten.
Als u ondanks denkt dat een bepaalde vermelding onjuist of onvolledig is weergegeven, wilt u dan zo vriendelijk zijn om contact met de webmaster op te nemen.
Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Shantykoor Scheveningen openbaar worden gemaakt.